Phân Gà Vi Sinh Trồng Rau 1989 5 Kg

57.000 đ 51.300 đ

Phân Trùn Quế Đã Qua Xử Lý 1989 5Kg

57.000 đ 51.300 đ

Vỏ Đậu Phộng Trồng Rau 1989 9Dm3

25.000 đ 22.500 đ

Phân Bò Ủ Hoai Trồng Rau 1989 2Kg

27.000 đ 24.300 đ

Phân Gà Vi Sinh Đóng Túi 1989 2Kg

29.000 đ 26.100 đ

Đất Thịt Trồng Rau 1989 10Kg

38.000 đ 34.200 đ

Phân Trùn Quế Trồng Rau 1989 2Kg

27.000 đ 24.300 đ

zalo
0334003526