Kệ Trồng Rau Mầm Xoay

420.000 đ 390.000 đ

Kệ Trồng Rau 2 Tầng Treo Tường

370.000 đ 350.000 đ

Kệ Trồng Rau 2 Tầng Treo Ban Công

350.000 đ 310.000 đ

Kệ Trồng Rau 3 Tầng

350.000 đ 320.000 đ

Kệ Trồng Rau 3 Tầng Treo Tường

450.000 đ 380.000 đ

Chậu Nhựa Trồng Cây Thông Minh 67x24x20

70.000 đ 59.000 đ

Bộ Tưới Nhỏ Giọt Gắn Chai Nhựa

20.000 đ 15.000 đ

Đất Sạch Trồng Rau Tribat 50dm3 (25kg)

75.000 đ 65.000 đ

Đất Sạch Dinh Dưỡng Tribat 5dm3 - 2,5kg

20.000 đ 15.000 đ

Phân Trùn Quế SFarm 2Kg

25.000 đ

Phân Bò Sạch Tribat 3dm3 - 1,5kg

20.000 đ 12.000 đ

Phân Gà Nhật Japon 3-5-3 20kg

370.000 đ 355.000 đ

zalo
0334003526