Chậu Nhựa Trồng Cây Thông Minh 67x24x20

85.000 đ 70.000 đ

Kệ Trồng Rau Mầm Xoay

420.000 đ 390.000 đ

Kệ Trồng Rau 3 Tầng

450.000 đ 380.000 đ

Móc Treo Chậu Trồng Rau Ban Công

85.000 đ 70.000 đ

Kệ Trồng Rau 2 Tầng Treo Tường

410.000 đ 380.000 đ

Kệ Trồng Rau 2 Tầng Treo Ban Công

380.000 đ 350.000 đ

Chậu Lắp Ráp Trồng Rau 50x50x55

449.000 đ 438.000 đ

Chậu Lắp Ráp Trồng Rau 50x50x40

399.000 đ 346.000 đ

Chậu Lắp Ráp Trồng Rau 100x50x25

449.000 đ 425.000 đ

Chậu Lắp Ráp Trồng Rau 50x50x25

299.000 đ 254.000 đ

(Combo 05 Chậu) Trồng Rau Thông Minh 67x24x20

350.000 đ 330.000 đ

(Combo 9) - Combo đất trồng rau

92.000 đ 82.800 đ

(Combo 1) - Combo trồng rau sạch tại nhà

189.000 đ 179.000 đ

(Combo 10) - Combo trồng rau sạch tại nhà

182.000 đ 172.000 đ

(Combo 2) - Combo trồng rau sạch tại nhà

323.000 đ 305.000 đ

(Combo 3) - Combo trồng rau sạch tại nhà

150.000 đ 141.000 đ

Phân Gà Nhật Dynamic - 20Kg

360.000 đ

Đất Sạch Trồng Rau Lavamix 20dm3 - 10kg

49.000 đ 36.000 đ

Phân Trùn Quế Trồng Rau 1989 2Kg

27.000 đ 24.300 đ

Phân Bò Sạch Lavamix 10dm3 - 5kg

40.000 đ 34.000 đ

Đất Thịt Trồng Rau 1989 10Kg

38.000 đ 34.200 đ

Phân Trùn Quế Đã Qua Xử Lý 1989 5Kg

57.000 đ 51.300 đ

Phân Gà Vi Sinh Trồng Rau 1989 5 Kg

57.000 đ 51.300 đ

zalo
0334003526